งานติดตั้งรถ อพปร ของ กทม.

กรุงเทพมหานคร ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ ทำการติดตั้ง วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ ให้กับรถบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50 คัน ณ โรงงานประกอบรถยนต์ ของบริษัท ริเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดปทุมธานี โดยใช้เวลาในการติดตั้งทั้งหมด 3 วัน โดยทีมงานที่ได้มาตรฐาน และ มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ในการติดตั้ง
Visitors: 2,399,957