งานบริการต่างๆ รูปงานบริการ ซ่อมนอกสถานที่ตามหน่วยงานของลูกค้า  งานทดสอบและติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสารภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถานที่ต่างๆ

รูปงานบริการ ซ่อมนอกสถานที่ตามหน่วยงานของลูกค้า  งานทดสอบและติดตั้งเสาอากาศวิทยุสื่อสารภายในรถไฟฟ้าใต้ดิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสถานที่ต่างๆ
Visitors: 2,409,455