กลุ่มรถเช่ารถส่วนบุคคล

PATTARAWIT TECHNOLOGY

 

โปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือ Tracking Systems จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลที่ส่งมาจาก GPS Tracker แต่ละเครื่องที่ติดไปกับตัวรถได้ โดยตัวโปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่างๆของตัวรถ ให้ผู้ใช้ได้ทราบ เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน เส้นทางการวิ่งย้อนหลัง ความเร็วที่ใช้ สถานะเครื่องยนต์  การเปิด-ปิดมิเตอร์แท็กซี่ ฯลฯ และยังสามารถส่งคำสั่ง กลับไปยังตัวเครื่องติดตามได้ เช่น  สั่งดับเครื่องยนต์  สั่งต่อเครื่องยนต์  สั่งตัดมิเตอร์  ฯลฯ

 โปรแกรมติดตาม นอกจากจะทำหน้าที่รับข้อมูล และส่งคำสั่งกลับไปยังเครื่องติดตามแล้ว ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การเลือกซื้อ GPS Tracker หรือระบบติดตามรถยนต์ จะมองเฉพาะราคา หรือตัวเครื่อง อย่างเดียวไม่ได้ ผู้ใช้ควรคำนึงถึงโปรแกรม Tracking System ที่ผู้ให้บริการแต่ละราย นำมาใช้ร่วมกันด้วย Tracker Systems จาก GPS Oriscom จัดได้ว่าเป็นระบบติดตามที่ทำงานได้ดี  ซึ่งได้ติดตั้ง GPS  ในรถแท็กซี่มากกว่าครึ่งในกรุงเทพมหานคร  เป็นอันดับต้นๆของประเทศ ด้วย Functions การทำงานที่ครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการ ของสหกรณ์แท็กซี่หรือเจ้าของอู่ได้  มี Programmers ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม Funcitons ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในอนาคต ได้ตลอดเวลา

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 2,336,687