กลุ่มรถบรรทุก

PATTARAWIT TECHNOLOGY 

ให้บริการด้วยการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล    ตัวเครื่อง GPS Tracker รุ่น AT และ GPS Module เกรดพรีเมี่ยมจากยุโรป  ทำงานได้รวดเร็ว เสถียร และแม่นยำที่สุด   และระบบโปรแกรมบริหารการจัดการ (Fleet management System )  เพื่อการบริหารจัดการรถขนส่ง Logistics รถบรรทุก รถห้องเย็นหรือรถพ่วง ที่ต้องการตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำมัน ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารการจัดการ (Fleet management System)

 คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g1.png เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency) ระบบติดตามยานพาหนะจะส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมเวลาในการขนส่ง ส่งของรวดเร็วทันเวลา รู้เส้นทางจากแผนที่ เพื่อวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ขับรถอ้อม ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์  รวมถึงการวางแผนขยายขอบเขตการขนส่ง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการตลาด เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Create Value Added) 

 คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g2.pngเพิ่มมูลค่าผลกำไรในภาคธุรกิจ โดยการควบคุมรายจ่ายค่าน้ำมัน มั่นใจได้ว่าน้ำมันทุกหยดถูกใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ลดค่าเสื่อมสึกหรอของรถยนต์ ควบคุมความเร็ว ระยะทาง พฤติกรรมคนขับรถ เช่น การส่งเสียงเตือนเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ

คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g3.pngป้องกันการทุจริตในทรัพย์สินของบริษัทฯ ก่อนถึงมือลูกค้า เพราะเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการจอดรถ/หยุดพักรถ/จอดรถติดเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันและเวลา สามารถทราบถึงการเกิดอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที ทำให้ลดการสูญเสียได้ 

คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g4.pngหมดปัญหากับการเตรียมข้อมูลรายงาน สามารถส่งรายงานได้ทันทีตรงตามต้องการและมีความถูกต้องและแม่นยำ ระบบโปรแกรมมีการคำนวนระยะทางการเดินรถรถ ค่าใช้จ่าย รวมถึงพฤติกรรมการขับรถ สามารถดึงออกมาในรูปแบบ Excel ได้ทันทีไม่ต้องจัดทำใหม่ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 2,336,690