GPS ระบบติดตามยานพาหนะ

PATTARAWIT TECHNOLOGY ให้บริการด้วยการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล    ตัวเครื่อง GPS Tracker รุ่น AT และ GPS Module เกรดพรีเมี่ยมจากยุโรป  ทำงานได้รวดเร็ว เสถียร และแม่นยำที่สุด   และระบบโปรแกรมบริหารการจัดการ (Fleet management System )  เพื่อการบริหารจัดการรถขนส่ง Logistics รถบรรทุก รถห้องเย็นหรือรถพ่วง ที่ต้องการตรวจสอบการใช้ปริมาณน้ำมัน ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น 

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบบริหารการจัดการ (Fleet management System)

 คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g1.png เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency) ระบบติดตามยานพาหนะจะส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อควบคุมเวลาในการขนส่ง ส่งของรวดเร็วทันเวลา รู้เส้นทางจากแผนที่ เพื่อวางแผนเส้นทางขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ขับรถอ้อม ไม่เสียเวลาเปล่าประโยชน์  รวมถึงการวางแผนขยายขอบเขตการขนส่ง เพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนการตลาด เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า (Create Value Added) 

 คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g2.pngเพิ่มมูลค่าผลกำไรในภาคธุรกิจ โดยการควบคุมรายจ่ายค่าน้ำมัน มั่นใจได้ว่าน้ำมันทุกหยดถูกใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในกระบวนการสร้างคุณค่าอย่างแท้จริง ลดค่าเสื่อมสึกหรอของรถยนต์ ควบคุมความเร็ว ระยะทาง พฤติกรรมคนขับรถ เช่น การส่งเสียงเตือนเมื่อผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินกำหนด เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ

คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g3.pngป้องกันการทุจริตในทรัพย์สินของบริษัทฯ ก่อนถึงมือลูกค้า เพราะเรารู้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องยนต์ได้ว่า ติดหรือดับเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการจอดรถ/หยุดพักรถ/จอดรถติดเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันและเวลา สามารถทราบถึงการเกิดอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที ทำให้ลดการสูญเสียได้ 

คำอธิบาย: http://www.oriscom.com/uploaded/GPS/g4.pngหมดปัญหากับการเตรียมข้อมูลรายงาน สามารถส่งรายงานได้ทันทีตรงตามต้องการและมีความถูกต้องและแม่นยำ ระบบโปรแกรมมีการคำนวนระยะทางการเดินรถรถ ค่าใช้จ่าย รวมถึงพฤติกรรมการขับรถ สามารถดึงออกมาในรูปแบบ Excel ได้ทันทีไม่ต้องจัดทำใหม่ 

สนใจติดต่อสอบถาม 089-145-4782  092-634-0643 02-570-2288-90 

ID.LINE: 089-145-4782  ,   @pattarawit


 • _2.jpg
  PATTARAWIT TECHNOLOGYให้บริการด้วยการนำอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล ตัวเครื่อง GPS Tracker รุ่น AT และ GPS Module เกรดพรีเมี่ยมจากยุโรป ทำงานได้รวดเร็ว เสถียร และแม่นยำที่...

 • _3[1].jpg
  PATTARAWIT TECHNOLOGY โปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือ Tracking Systems จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลที่ส่งมาจาก GPS Tracker แต่ละเครื่องที่ติดไปกับตัวรถได้ โดยตัวโป...

 • _4[1].jpg
  PATTARAWIT TECHNOLOGY โปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือTracking Systemsจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลที่ส่งมาจากGPS Trackerแต่ละเครื่องที่ติดไปกับตัวรถได้ โดยตัวโปรแกร...

 • _5[1].jpg
  PATTARAWIT TECHNOLOGYโปรแกรมติดตามรถยนต์ หรือTracking Systemsจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลที่ส่งมาจากGPS Trackerแต่ละเครื่องที่ติดไปกับตัวรถได้ โดยตัวโปรแกรมจ...
 • SERVER CENTER (ศูนย์เก็บข้อมูล)

  เรามีสถานีควบคุม(Server) ซึ่งมีความแม่นยำและความเสถียรของระบบสูง ให้บริการโดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Internet Data Center (IDC) ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบไฟฟ้าสำรองสามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
 • TECHNICAL SERVICE (ทีมช่างเทคนิค)

  บริการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา พร้อมเข้าบริการทุกสถานที่
 • CUSTOMER SERVICE (การบริการลูกค้า)

  • - ทีมบริการรับแจ้งปัญหาการใช้งาน เพื่อประสานงานกับทางทีมช่างเทคนิคทำการแก้ไขปัญหาจนจบ Case และแจ้งผลการปฎิบัติงานกลับทางลูกค้าทราบ
  • - ทีมแนะนำการใช้โปรแกรม
  • - ทีมติดตามรถกรณีติดต่อรถไม่ได้
Visitors: 2,336,691