MOTOROLA T246

MOTOROLA T246 (TALK ABOUT)

วิทยุสื่อสาร Motorola 1 คู่ (2 ตัว)

ใช้งานง่าย รูปทรงกระทัดรัด

กำลังส่งสูง 2 วัตต์ หวังผลได้ 0.5-2 กม. ในที่โล่งมาก

ถูกกฎหมายมีเลข กสทช.

ของแท้จาก Motorola

ความถี่ 245.000 - 245.9875 (80 ช่องใช้งาน)

รับประกัน 1 ปี

Visitors: 2,336,688