MOTOROLA MTX 900 Call

วิทยุสื่อสารชนิดพิเศษระบบป้องกันประกายไฟ Intrin Safecally Appoved  เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสากรรมที่มีวัตถุไวไฟ เช่น โรงกลั่น โรงแยกและบรรจุก๊าซ โรงงานผสมสี โรงไฟฟ้า และอื่นๆ 

ยินดีให้คำปรึกษา เรื่องวิทยุสื่อสารระบบป้องกันประกายไฟ  การขออนุญาติใช้ความถี่วิทยุสื่อสารกับหน่วยงาน กสทช เพื่อการใช้งานอย่างถูกกฏหมาย


 สนใจติดต่อสอบถาม 089-145-4782  092-634-0643 02-570-2288-90 

ID.LINE: 089-145-4782  ,   @pattarawit


  • 1-1.png
    วิทยุพกพารุ่น GP 328 ระบบป้องกันประกายไฟ ตัวเลือกของมืออาชีพ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 089-145-4782 Line id 0891454782ยินดีให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การขออนุญาติใช้ความถี่กับทาง กสทช เ...

  • 338.jpg
    MOTOROLA GP-328 ระบบป้องกันประกายไฟ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 089-145-4782 ID.LINE 0891454782 ยินดีให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การขออนุญาติใช้ความถี่กับทาง กสทช เพื่อการใช้งานอย่างถูกกฏห...

  • 4161-2.jpg
    วิทยุพกพารุ่น GP 328 ระบบป้องกันประกายไฟ ตัวเลือกของมืออาชีพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 089-145-4782 Line id 0891454782ยินดีให้คำปรึกษาด้านการใช้งาน การขออนุญาติใช้ความถี่กับทาง กสทช เพ...
Visitors: 2,316,320