วิทยุสื่อสารราชการ

 จำหน่ายวิทยุสื่อสาร หน่วยงานราชการให้คำปรึกษาวางแผนงบประมาณให้หน่วยงานราชการ

 

  • product_photo.jpg
    I COM IC G80 Professional in every sense! Performance, build, audio andoperation -5W output power, 136-174MHz full VHF coverage - Professional RF performance, resistance to interf...

  • TC-580350new-350x350.jpg
    รหัส: HYT TC 580 แบรนด์: HYT รุ่น: TC 580 HYT รุ่น TC-580V-Tเป็นวิทยุสื่อสารเครื่องสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 สำหรับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆอง...
Visitors: 2,245,757